Sunday, June 10, 2007

董建華的特首歲月..

轉眼又回歸十年啦.. 腳痛特首又出黎講野.. TVB禽晚同佢做左個特備節目..
香港俾佢玩左8年都唔死得真係一個奇蹟.. 好野..董建華八年政績

No comments: