Saturday, October 27, 2007

首 破 三 萬 收 市 李 兆 基 籲 趁 低 吸 納 : 指 聖 誕 後 33000

佢之前又話三萬點要減持...點知...

【 本 報 訊 】 港 股 昨 日 歷 史 性 企 穩 三 萬 點 樓 上 收 市 , 超 越 「 香 港 股 神 」 基 地 產 主 席 李 兆 基 早 前 預 測 目 標 。 不 過 , 李 兆 基 ( 四 叔 ) 再 度 發 揮 股 神 本 色 , 為 股民 指 點 迷 津 , 表 示 「 聖 誕 前 呢 兩 個 月 , 應 該 趁 低 吸 納 , 估 計 聖 誕 之 後 , 指 將 見 33000 。 所 謂 聖 誕 後 , 係 指 聖 誕 後 兩 至 三 個 月 。 」 問 到 投 資 者 應 該 吸 納 那 些 股 份 ? 恒 地 發 言 人 補 充 「 都 係 」 , 即 已 曝 光 的 名 單 。

本 港 時 間 晚 上 12 時 , 美 股 飆 升 約 80 點 , 重 磅 藍 籌 股 在 美 國 預 託 證 券 ( ADR ) 全 線 報 捷 , 中 移 動 及 匯 豐 ADR 折 算 156.6 及 147.8 元 , 較 本 港 收 市 高 2.4 及 2.2 元 。

恒 生 指 數 甫 開 市 已 因 地 產 股 飆 升 而 衝 上 30215 , 午 後 升 幅 擴 大 , 收 30405 , 升 550 點或 1.84% 。 40 隻 藍 籌 中 , 14 隻 創 新 高 , 信 和 置 業 及 利 豐 飆 逾 一 成 最 標 青 , 太 古 更變 身 「 紅 底 股 」 , 升 4 元 至 101.3 元 。 港 股 市 值 昨 日 首 次 突 破 22 萬 億 , 至 22.285 萬 億 元 , 總 成 交 1,582 億 元 。

新 地 三 兄 弟   身 家 漲 208 億
匯 豐 昨 微 升 0.2 元 至 145.6 元 , 僅 高 於 長 實 股 價 1 毫 子 。 長 實 昨 進 賬 7.2 元 至 145.5 元 新 高 , 和 黃 亦 升 近 6% 報 90.75 元 。 五 大 藍 籌 地 產 股 本 周 威 盡 , 連 帶 四 叔 在 內 的五 大 城 中 富 豪 , 一 周 身 家 共 進 賬 559 億 元 。

當 中 以 新 地 郭 氏 三 兄 弟 最 豐 收 ,新 地 本 周 急 升 14% , 以 三 兄 弟 持 有 10.85 億 股 新 地 計 算 , 賬 面 升 值 208 億 元 。 至 於本 港 首 富 李 嘉 誠 , 其 持 有 的 長 實 及 和 黃 周 內 分 別 彈 高 9.8% 及 6.3% , 超 人 身 家 亦 進 賬 120 億 元 , 相 當 於 去 年 長 實 全 年 純 利 的 三 分 之 二 。

曾 淵 滄 : 一 成 水 位 冇 意 思
四叔 11 隻 心 水 股 中 , 清 一 色 為 中 資 股 , 惟 名 單 內 股 份 周 內 表 現 迥 異 , 最 差 的 中 煤 能 源 瀉 7% , 而 具 回 歸 A 股 概 念 的 富 力 地 產 及 中 海 油 則 抽 高 逾 5% 。 H 股 指 數 昨 收 報 19548 點 跌 兩 點 , 尚 未 到 達 四 叔 兩 萬 點 目 標 。 四 叔 早 前 放 風 , 指 十 七 大 中 央 有 機 會出 招 , 要 睇 定 先 入 市 。 適 逢 人 行 昨 未 有 加 息 , 四 叔 再 度 出 口 術 , 明 顯 睇 好 本 周 跑 輸大 市 的 H 股 , 有 機 會 及 有 條 件 追 落 後 , 繼 而 推 動 港 股 再 上 。

對 於 四 叔 估 恒 指 新 目 標 為 33000 , 學 者 及 專 家 指 好 大 機 會 達 標 , 但 以 值 博 率 計 , 則 有 商 榷 餘 地 。 城 市 大 學 MBA 課 程 主 任 曾 淵 滄 稱 , 「 今 個 禮 拜 都 升 千 點 , 資 金 輪 流 炒 , 如 果 月 底 儲 局 減 息 , 下 周 好 大 機 會 繼 續 爆 上 … … 三 萬 升 到 三 萬 三 ,都 係 一 成 水 位 , 冇 乜 意 思 。 」

證 券 界 : 周 三 後 或 大 調 整
英皇 證 券 研 究 部 主 管 沈 振 盈 坦 言 , 以 最 近 內 地 資 金 南 下 情 況 , 三 萬 三 有 機 到 位 , 但 關鍵 是 只 有 10% 水 位 , 資 金 一 旦 撤 走 , 有 機 會 調 整 兩 至 三 成 , 並 不 化 算 , 對 現 階 段 才入 市 有 保 留 。 「 指 由 9 月 初 炒 減 息 到 家 , 足 足 升 5000 點 , 地 產 股 今 個 禮 拜 更 以 消 耗 性 裂 口 狂 升 , 相 信 下 周 最 多 炒 一 日 半 日 ,周 三 議 息 後 隨 時 有 大 調 整 。 」

財 政 司 長 曾 俊 華 昨 表 示 , 香 港 面 對 一 些 不 明 朗 因 素 , 如 美 國 次 按 問 題 會 否 加 劇 。 另 外 , 對 於 港 股 最 近 大 波 動 , 他 呼 籲 投 資 者 要 小 心 風 險 。

四 叔 股 市 啟 示
「 四 叔 」 李 兆 基 表 示 : 「 聖 誕 前 呢 兩 個 月 , 應 該 趁 低 吸 納 , 估 計 聖 誕 之 後 , 指 將 見 33000 點 。 所 謂 聖 誕 後 , 係 指 聖 誕 後 兩 至 三 個 月 。 」 至 於 應 該 吸 納 那 些 股 份 ? 地 發 言 人 補 充 : 「 都 係 ! 」 即 已 曝 光 的 名 單 。

http://appledaily.atnext.com/template/apple/art_main.cfm?iss_id=20071027&sec_id=4104&subsec_id=12731&art_id=10344559
蘋果日報 2007年10月27日

No comments: