Tuesday, October 23, 2007

阿 里 巴 巴 加 價 上 限 價 PE106 倍 入 場 費 $6818

有冇可能用佢黎同 Google 比呀...PE 去到 105 .. 你真係買埋我份..

今 年 全 球 最 大 招 股 規 模 的 科 技 股 公 司 阿 里 巴 巴 網 絡 ( 1688 ) , 將 於 今 天 起 公 開 招 股, 可 能 受 近 期 美 國 科 技 股 業 績 報 捷 , 公 司 罕 有 地 上 調 招 股 價 範 圍 , 由 原 來 每 股 10 至 12 元 , 調 升 至 12 至 13.5 元 ; 集 資 規 模 達 103.07 億 至 115.95 億 元 , 入 場 費 每手 6818.11 元 。

【本 報 訊 】 阿 里 巴 巴 上 調 招 股 價 後 , 預 測 市 盈 率 ( PE ) 上 限 高 達 106.3 倍 , 主 席 馬雲 昨 日 回 應 稱 , 據 目 前 市 場 反 應 , 其 實 價 格 可 訂 得 更 高 , 但 他 指 希 望 能 與 投 資 者 分享 利 益 , 因 此 才 訂 於 此 「 也 算 合 理 」 及 「 較 低 」 的 價 格 水 平 。 他 強 調 , 阿 里 巴 巴 仍不 算 是 國 內 最 貴 的 互 聯 網 公 司 。
對 於 市 場 對 招 股 反 應 熱 烈 , 主 要 看 好 互 聯 網 的 高 速 發 展 前 景 , 他 引 述 部 份 基 金 經 理 對 他 說 , 「 之 前 錯 過 了 Google , 不 可 再 錯 過 阿 里 巴 巴 ! 」

8 大 孖 沙 入 股

公司 除 引 入 策 略 性 投 資 者 包 括 雅 虎 、 美 國 保 險 集 團 ( AIG ) 、 九 龍 倉 ( 004 ) 主 席 吳光 正 、 糖 王 郭 鶴 年 、 新 地 ( 016 ) 大 股 東 郭 氏 兄 弟 和 工 商 銀 行 ( 1398 ) 外 , 招 股書 還 披 露 多 兩 名 策 略 性 投 資 者 , 包 括 思 科 ( Cisco ) 及 富 士 康 ( 2038 ) 大 股 東 鴻 海 精 密 , 分 別 佔 上 市 後 0.2% 和 0.4% 公 司 權 益 。

由 於 是 次 發 售 股 份 只 有 26.5% 為 新 股 , 公 司 集 資 淨 額 只 為 26 億 至 30 億 元 , 首 席 執 行 官 衛 哲 表 示 , 集 資 所得 60% 會 用 作 策 略 投 資 收 購 , 包 括 為 集 團 帶 來 新 技 術 , 擴 大 用 戶 數 目 的 平 台 , 以 及提 供 新 電 子 商 務 應 用 的 業 務 。

集 資 額 六 成 作 收 購

集 團 未 來 增 長 動 力 , 衛 哲 稱 , 主 要 藉 集 團 的 品 牌 及 網 絡 效 應 , 擴 大 用 戶 數 目 , 加 速 免 費 會 員 向 收 費 會 員 轉 換 , 在 更 多 城市 設 立 服 務 銷 售 中 心 , 以 及 提 高 增 值 服 務 使 用 率 。 被 問 及 會 否 注 入 淘 寶 網 及 支 付 寶, 他 回 應 指 有 關 業 務 仍 在 培 育 階 段 。

阿 里 巴 巴 今 年 上 半 年 盈 利 升 3.81 倍 至 2.95 億 元 ( 人 民 幣 . 下 同 ) , 較 營 業 額 6.95 億 元 只 錄 得 61% 增 長 為 高 ; 首 席 財 務 官 武 衛 表 示 , 收 入 增 加 原 因 是 付 費 會 員 和 付 費 水 平 增 加 所 致 , 而 盈 利 上 升 原 因 之 一是 受 惠 於 規 模 效 益 ; 今 年 上 半 年 集 團 的 經 營 成 本 和 銷 售 市 場 推 廣 費 用 , 只 分 別 輕 微上 升 12.4% 和 2.8% 。 集 團 預 測 07 年 度 盈 利 不 少 於 6.22 億 元 , 每 股 盈 利 不 少 於 0.12 元 。

阿 里 巴 巴 雖 然 今 日 開 始 公 開 招 股 , 但 輝 立 證 券 表 示 , 已 預 留 逾 100 億 元 孖 展 額 度 供 認 購 , 其 中 約 20 億 元 已 被 預 訂 , 未 有 受 昨 日 股 市 大 跌 及 調 高 招 股價 影 響 。

阿 里 巴 巴 招 股 簡 介

每 股 售 價 : 12 至 13.5 元
每 手 入 場 費 : 6818.11 元 ( 每 手 500 股 )
發 售 股 份 : 8.59 億 股 ( 73.5% 為 舊 股 , 26.5% 為 新 股 )
收 票 行 : 豐 12 家 、 中 銀 12 家 、 交 銀 10 家 , 及 工 銀 6 家 分 行
公 開 招 股 日 期 : 10 月 23 日 至 26 日 中 午
上 市 日 期 : 11 月 6 日

蘋果日報 2007年10月23日
http://appledaily.atnext.com/template/apple/art_main.cfm?iss_id=20071023&sec_id=15307&subsec_id=15320&art_id=10325972

No comments: