Monday, May 14, 2007

港交所 (0388.hk)


大家又要睇睇佢啦..
QDII 最受惠的係港交所
內地只要10份1錢落黎香港
一日大市成交多300憶你話佢可以升幾多

我上幾個月88蚊放哂.. 都幾發.. 都唔知使唔使入返..
有前同事上個星期 79蚊放左而家係度 dup 緊心口呀.. 嗚..

No comments: