Monday, May 28, 2007

飛機凳!?

大陸真係無奇不有
點解咁似戰機機戰坐既飛機凳.. 一遇意外即彈倉走人..價值一百五十元人民幣都做到 d 咁既效果..
唔知各位同事既凳有冇 d 咁正既裝置呢.. 有就話我知啦..

電腦椅爆炸 婦肛門重創

【 本 報 訊 】 浙 江 舟 山 發 生 電 腦 椅 離 奇 爆 炸 傷 人 案 , 新 買 一
星 期 的 氣 壓 式 升 降 椅 的 坐 墊 不 但 炸 穿 一 個 大 洞 。 坐 在 椅 上 的
婦 人 被 炸 至 飛 起 再 墮 地 , 肛 門 和 腸 道 更 被 爆 炸 氣體 重 創 , 要
送 入 醫 院 搶 救 才 保 住 性 命 。 事 後 當 地 有 關 部 門 查 封 同 一 批
次 的 無 證 電 腦 椅 , 追 查 爆 炸 原 因 。

「 兇 手 」 屬 三 無 產 品
女 傷 者 居 於 舟 山 市 定 海 區 , 目 前 仍 在 醫 院 留 醫, 醫 療 報 告 顯
示 , 其 肛 門 對 上 近 約 一 點 五 厘 米 處 , 有 一 處 直 徑 約 兩 厘
米 、 長 約 十 厘米 的 傷 口 , 直 達 腸 道 。 傷 者 送 院 之 時 肛 門 附 近
更 有 大 量 椅 墊 布 碎 , 另 有 一 個 直 徑 約兩 厘 米 的 椅 子 膠 圈 。

傷 者 丈 夫 稱 , 上 月 二 十 日 , 事 發 時 其 妻 僅 坐 在 電 腦 椅 打 電
腦 , 該 椅 突 然 發 生 爆 炸 ,房 內 玻 璃 窗 碎 裂 , 地 磚 亦 爆 穿 一 個
直 徑 約 兩 厘 米 的 小 洞 。 該 椅 價 值 一 百 五 十 元 人 民 幣 , 購 自 市
內 一 間 家 具 店 。

當 地 有 關 部 門 發 現 該 椅 是 沒 有 合 格 證 、 沒 有 廠 址 及 商 標 的
三 無 產 品 。 當 地 有 關 部 門人 員 認 為 , 這 類 椅 的 氣 壓 架 安 裝 不
當 , 會 有 爆 炸 的 可 能 , 但 為 何 威 力 如 此 巨 大 , 有待 調 查 。

本 港 理 工 大 學 機 械 工 程 學 系 工 程 師 盧 覺 強 表 示 , 氣 壓 電 腦
椅 的 氣 體 , 一 般 輸 入 不 易 燃 的 氮 氣 或 二 氧 化 碳 , 絕 少 發 生 爆
炸 。 除 非 被 加 熱 到 攝 氏 一 百 度 或 以 上 , 椅 中 氣 缸的 氣 體 因 受
熱 膨 脹 , 會 發 生 輕 微 爆 炸 , 但 最 多 會 震 裂 氣 缸 , 不 會 傷
人 。 盧 懷 疑 這 次爆 炸 可 能 涉 及 爆 炸 品 或 煤 氣 爆 炸 等 外 因 。

No comments: