Thursday, May 3, 2007

HK$1600 係香港玩六日...

<港台> 一 批 來 港 參 加 藝 術 交 流 的 內 地 旅 客 , 因 不 滿 接 待 旅 行 社 安 排 入 住 西 貢 的 水 上 活 動 中 心 , 設 備 簡 陋 及 有 蟲 咬 , 凌 晨 時 一 度 拒 絕 入 住 營 舍 , 直 至 旅 行 社 代 表 答 應 , 早 上 再 另 外 安 排 住 宿 後 , 事 件 才 平 息 。

1600蚊六日 = 即係唔使 300蚊 1 日

同志們, 有冇聽到領導講乜架, 佢話"冇一千塊都唔好係香港住一晚"呀.. 又要貪平參加D cheap雞旅行團, 又要住得好食得好, 千六蚊落黎要俾半島你住咩, 有度假營你訓咪執到囉!!

No comments: