Monday, May 7, 2007

押忍!戰鬥!應援團!!!

R4 實在係偉大既發明.. 唔使改機玩老番 .. 另我係三月隻買了部黑色NDSL.. (其實之前係有部 NDS 的)呢隻應援團實在太正了.. 充滿硬線條熱血畫風.. 而家先識玩.. 太遲了 -_-"而家努力緊打「ぶっとばせ!戀のドッジボール対決!」..
不過玩在兩日都過唔到呀 >_<


可能我既節奏感太差了..
因為隻 game d 歌太正.. 緊係要 download mp3 啦.. 放係ipod度返工聽真係醒神架..呵呵^^"

5月17號就會出應援團2啦... 我一定要快 d 打爆佢先... 呵呵呵..

- 押忍! 戰斗! 應援團 攻略心得 ( NDS ) -
http://kurx.net/xroms/v17/game/poket/nds/01/22.htm

No comments: