Tuesday, August 14, 2007

學生轉售特價貨圖利成風 科大電腦優惠展遭刑毀

賣 Quota 呢 d 地下野.. 居然做到咁楊.. 仲要嘖埋上後樓梯.. 樣衰爆 law...

【 本 報 訊 】 西 貢 科 技 大 學 昨 日 發 生 刑 毀 案 , 懷 疑 有 學 生 不 滿 其 他 同 學 將 特 價 電 腦 轉 售 圖 利 , 在 學 大 樓 走 廊 外 牆 及 樓 梯 噴 上 字 句 。 校 方 報 警 處 理 , 警 方 將 案 列 刑 毀 展 開 調 查 。

科 大 稱 轉 售 者 屬 少 數
科 大 每 年 一 度 的 學 生 及 職 員 工 電 腦 優 惠 展 , 於 本 月 及 下 月 分 多 日 舉 行 , 學 生 及 職 員 工 可 憑 證 件 以 7 折 購 買 電 腦 , 優 惠 展 的 電 腦 商 為 聯 想 電 腦 。 電 腦 展 位 於 商 學 院 的 展 覽 廳 , 學 生 購 賣 後 , 則 於 學 大 樓 4 樓 一 個 儲 存 電 腦 的 房 間 取 貨 。

科 大 發 言 人 指 , 昨 晨 6 時 半 , 保 安 員 已 發 現 學 大 樓 4 樓 走 廊 外 牆 及 後 樓 梯 , 被 噴 上 橙 色 噴 油 , 寫 : 「 Room 4009 收 IBM 」 及 「 收 Quota IMB$800 」 。 保 安 員 通 知 學 校 負 責 人 在 早 上 10 許 報 警 , 發 言 人 指 未 知 刑 毀 者 動 機 。
科 大 一 年 一 度 的 電 腦 優 惠 展 , 均 有 學 生 購 買 後 轉 售 圖 利 。 黃 金 商 場 的 電 腦 店 舖 , 主 動 向 學 生 收 購 並 向 內 地 銷 售 , 深 圳 福 田 華 強 北 路 的 店 舖 , 亦 發 現 科 大 學 生 的 優 惠 電 腦 。 科 大 發 言 人 稱 , 每 名 學 生 只 能 購 買 一 部 , 並 規 定 在 半 年 內 不 得 轉 讓 , 否 則 要 向 電 腦 商 賠 償 差 價 , 以 及 不 提 供 維 修 保 養 , 相 信 炒 賣 的 同 學 只 屬 少 數 。

No comments: