Friday, August 24, 2007

中銀有廁按都唔使咁驚下話...

一日同你跌 4%.. 有冇搞錯...

花旗表示, 中銀香港(2388.HK)強勁增長動力持續, 調高其07-09年盈利預測5-7%, 並將目標價由22調高至23港元, 維持「買入」評級。 花旗稱, 中銀香港上半年盈利74.7億港元, 高於該行預測5%, 主要由於撥備前經營溢利高預期, 以及呆壞賬表現優預期。 期內資產質素仍然強勁, 錄得貸款減值回撥1.66億港元, 中銀香港披露持有次按相關資產抵押證券16億美元, 不過該行預期不會出現重大虧損。 花旗表示, 中銀香港淨息差、貸款及手續費收入增長穩定, 預期其基調將可持續改善。 該股估值為08年市盈率13.2倍, 以及07年預測市賬率2.3倍, 具吸引力, 加上股息收益率4.9%, 將為該股下跌提供支持。 花旗調高中銀香港07-09年盈利預測5-7%, 至145.88億、156.77億及168.93億港元。

瑞銀表示, 中銀香港(2388.HK)上半年撥備前經營溢利表現低於預期, 加上憂慮其次按債券, 故調低該股評級由「買入」降至「中性」, 目標價亦由21.7調低至20.8港元。 瑞銀指, 中銀香港上半年撥備前經營溢利增長14.6%, 低於該行預期3%。受累於外匯掉期合約虧損, 淨交易性收入下跌63%。 該行表示, 為反映該項掉期虧損, 調低中銀香港07-09年撥備前經營溢利4-6%, 同期純利則調低5-7%, 以反映其所持資產抵押證券(ABS)按市價計算的潛在損失。

里昂證券表示, 中銀香港(2388.HK)上半年業績符預期, 但披露其持有16億美元次按資產抵押證券令該行感到驚訝, 基於保守預測, 調低其07-09年盈利預測7-15%, 並將評級由「跑贏大市」調低至「跑輸大市」, 目標價20港元。 里昂稱, 中銀香港承認持有16億美元次按資產抵押證券, 佔其資產1.2%。 管理層表示, 由於該批證券全部均屬AAA評級, 而且平均年期約1.2年, 而組合屬多元化, 故認為毋須為此作出撥備。 不過, 里昂表示, 基於其保守預測, 預期今明兩年各為此作出20%撥備, 此將影響盈利表現, 故調低07-09年盈利預測7-15%, 至126.37億、134.90億及154.95億港元。

大摩發表研究報告,降低中銀香港<2388.HK>評級至「與大市同步」,目標價由22元調低至20.5元。該行指出,雖然中銀香港上半年業績理想,但持有16億美元及與次按相關的資產支持債券(ABS)。雖管理層指現時未有問題,但該行料未來將見虧損。 該行指出,雖然中銀香港基調良好,估值吸引,但次按問題難以在短時間有改善。因此,調低中銀香港07、08年每股盈利預測,分別由1.36元及1.5元,調低至1.35元和1.47元。(mk)

No comments: