Thursday, August 16, 2007

世界到左一個 "大時代"

世界就係因為一個"廁按"搞到全球風風雨雨..美跌.. 亞洲跌.. 歐洲跌..美跌..
點解會跌? 因為上年差唔多成年都冇跌過.. 而家個個跟本個底係邊..

No comments: