Tuesday, August 21, 2007

實 戰 理 論 : 大 局 未 定 趁 高 位 先 沽 貨

"大 家 要 留 意 未 平 倉 合 約 數 量 的 變 化 , 若 然 是 縮 減 的 話 , 就 要 小 心 短 期 有 回 吐 ; 若 然 持 續 增 加 , 則 代 表 升 勢 未 完 。" 係人都知啦... 妖..

經 歷 過 上 周 五 的 大 波 動 後 , 香 港 股 民 昨 日 再 遇 上 十 年 難 得 一 見 的 升 市 。 大 家 在 上 周 驚 魂 甫 定 後 , 還 未 適 應 , 大 市 已 像 穿 梭 機 般 急 升 。 這 正 如 年 初 筆 者 所 講 , 今 年 的 市 況 將 極 難 捉 摸 , 上 落 的 波 動 實 非 常 人 可 以 承 受 。

期 指 做 高 水 , 未 平 倉 合 約 在 上 周 四 及 周 五 合 共 增 加 近 萬 張 , 這 是 大 戶 低 位 收 集 , 大 挾 淡 倉 之 兆 。 昨 日 大 市 再 急 升 , 大 家 要 留 意 未 平 倉 合 約 數 量 的 變 化 , 若 然 是 縮 減 的 話 , 就 要 小 心 短 期 有 回 吐 ; 若 然 持 續 增 加 , 則 代 表 升 勢 未 完 。 初 步 估 計 , 今 次 回 升 之 阻 力 位 約 在 21800 至 22000 點 。 而 且 , 下 周 期 指 結 算 , 若 然 大 戶 要 在 9 月 份 做 好 倉 , 會 在 本 周 尾 段 將 大 市 低 。

信 心 脆 弱   不 宜 太 樂 觀
聯 儲 局 上 周 突 然 減 貼 現 率 半 厘 , 托 市 之 心 昭 然 若 揭 。 減 貼 現 率 的 好 處 在 於 不 會 對 美 元 價 有 負 面 作 用 , 但 又 能 減 低 金 融 機 構 拆 借 資 金 之 成 本 , 兼 且 放 鬆 銀 根 。 此 一 動 作 , 更 觸 動 了 市 場 對 9 月 18 日 公 開 市 場 委 員 會 會 議 減 息 的 憧 憬 。 可 以 講 , 從 現 在 至 9 月 18 日 , 是 股 市 好 友 的 「 蜜 月 期 」 , 單 用 一 個 「 炒 減 息 」 作 理 由 , 已 足 可 抗 衡 淡 友 沽 壓 。

在 現 階 段 , 氣 氛 已 轉 好 , 但 投 資 信 心 仍 然 脆 弱 , 投 資 者 也 不 宜 太 過 樂 觀 。 昨 天 急 升 後 , 短 期 內 高 位 仍 須 作 整 固 , 甚 或 作 出 後 抽 。 故 此 , 也 不 宜 過 份 高 追 , 在 期 指 結 算 前 , 筆 者 堅 信 大 市 一 定 有 機 會 作 出 回 吐 , 到 時 才 在 低 位 作 出 吸 納 。

股 份 主 力 仍 會 是 指 數 成 份 股 , 當 中 以 中 移 動 ( 941 ) 及 控 ( 005 ) 為 首 選 。 另 外 , 也 可 低 吸 地 產 股 , 皆 因 今 次 的 升 市 會 以 炒 減 息 為 主 題 , 地 產 股 對 息 口 敏 感 兼 且 落 後 , 當 然 成 為 首 選 。
作 者 沈 振 盈 為 證 監 會 持 牌 人 士

1 comment:

Anonymous said...

Hello﹐你好嗎﹖打個招呼先﹗我也很喜歡這些題材﹐得閒去我的 blog 交流一下好嗎﹖那裡好熱鬧的啊﹗ www.mysleepingforest.com